česky     anglicky  

Společnost Podnikový právník, s.r.o. stavíme na dlouholetých právních zkušenostech získaných jak z právní praxe na exekutorském úřadu, tak praxe podnikového právníka.

Víme, jak je pro naše klienty náročné podnikat v českém právním prostředí se špatnou platební morálkou a obtížnou vymahatelností práva, jak je v konkurenci těžké získat a udržet obchodní partnery.

Veškeré naše služby jsou proto zaměřeny právě na zajištění maximální možné právní jistoty v podnikání, eliminaci rizika ztrát z nedobytných pohledávek a péči o kvalitu a zachování obchodních vztahů.

Většina právních problémů v podnikání vyústí v potíže s řádnou a včasnou úhradou faktur. Proto se na tuto problematiku také systematicky zaměřujeme. Na našich webových stránkách mají klienti pod svým heslem on-line přístup do elektronicky vedeného spisu ke každému svému dlužníkovi, kde mají možnost vidět veškeré námi provedené úkony a získají přehled dlužných částek a úhrad. Naši klienti se ve spolupráci s námi mohou plně soustředit na svou práci a neobtěžovat se problémy s pohledávkami, protože vědí, že o tyto se kvalifikovaně postaráme my.Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti[CNW:Counter]